Bæredygtighed

Bæredygtighed er en af Front-Z’s kerneværdier, og er derfor noget vi ikke har i sinde at gå på kompromis med. Bæredygtighed bliver jævnligt misfortolket til kun at handle om miljømæssige foranstaltninger, hvilket ikke hænger sammen med definitionen på bæredygtighed:

Sustainability is to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Brundtland, & Khalid, 1987).

Frit oversat:

Bæredygtighed er, at kunne møde det nuværende behov uden, at fratage fremtidige generationers mulighed for at møde deres behov.

Vi har hos Front-Z erkendt, at bæredygtighed er meget mere, og arbejder derfor kontinuerligt for, at forene miljømæssige forbehold (Environment), Social forbehold (Equity) og Økonomiske forbehold (Economy).


 

Hvad er ideen med at producere miljørigtige produkter, hvis selve produktionen af disse skader operatørerne, der bearbejder produkterne? Dette Paradox beskriver den problemstilling, vi stiller os selv overfor og ydermere hvor vigtige sociale aspekter er i forhold til bæredygtighed.

For, altid at holde målet klart for os selv, har vi formuleret en enkel sætning, som skal gøre os opmærksom på vores intentioner:

Vi vil altid bruge de bedste produkter der har den laveste negative effekt på bæredygtighed.

Vi har integreret forskellige bæredygtigheds-initiativer ind i vores forretning for, at kunne sætte vores positive aftryk på udviklingen. Et eksempel er måden vi håndterer resterne fra opskæringen af MDF-plader på. Det overskydende materiale bliver fragtet til en spånplade-fabrik som kan udnytte materialet i procesvarme. Dette gøres i stedet for at bruge normale renovations metoder, hvor udnyttelsesgraden er langt lavere.

Front-Z er altid på udkig efter nye forretningsmuligheder og har i den forbindelse engageret sig i projektet ”Rethink Business”, opstartet af Region Midt for, at fremme den bæredygtige udvikling i regionen.