Miljø

Et af de følsomme områder, når man taler om miljørigtig produktion, er brugen af forskellige laktyper. Hos Front-Z har vi fuldt fokus på dette område, og behersker i dag alle lak-typer, uanset om vi anvender syrehærdende lak, vandig UV, PU lak eller vandbaserede lakker. Hver laktype stiller specielle krav til den miljømæssige håndtering, hvilket vi har taget højde for i vores produktion. Desuden bortskaffer vi naturligvis alt affald efter gældende regler.

Vi arbejder konstant på, at optimere vores produktionsapparat og processer mod en endnu mere miljøvenlig produktion.
 

I det hele taget er miljøområdet et af vores vigtigste fokuspunkter. Vi ønsker at kunne leve op til de miljømæssige krav, som myndighederne stiller! Derfor har vi sikret os, at vi overalt i virksomheden tager størst mulig hensyn til miljøet. Denne indsats betyder at vi efterlever VOC-direktivet fra 2007 vedrørende nedbringelse af brugen af organiske opløsningsmidler på såvel time- som årsbasis.