Socialt ansvar

For, at levere bæredygtige produkter er man nødt til, at tage højde for ens sociale aftryk, såsom arbejdsmiljø, men samtidig også ens sociale ansvarlighed i en bredere forstand.

Gennem industriens overenskomster er vi selvfølgelig underlagt lønkrav, hvilket vi glædeligt overholder, da vi værdsætter den værdi som hver enkel ansat tildeler virksomheden. Ydermere er der blandt Front-Z’s ansatte blevet udviklet en personale-forening, der arrangerer events til gavn for firmaets sociale liv. Front-Z yder fra tid til anden tilskud til denne forening, da vi mener, den er i stand til at skaber unikke bånd.

Vi forsøger altid, at automatisere mest muligt for at undgå uhensigtsmæssig transport og løft af elementer. Vi har investeret i højteknologiske transportudstyr, der afhjælper uhensigtsmæssige løft, fremmer ergonomisk korrekt arbejde og på samme tid forøger effektiviteten på arbejdspladsen.

Vi sørger for, at vores medarbejdere har varierede arbejdsfunktioner og –stillinger. Efteruddannelse af vores ansatte er essentielt for vores virksomhed. Om nødvendigt starter vi med basale fundamentale egenskaber som dansk og matematikundervisning, der skal give den ansatte redskaber i sin arbejdsfunktion og i hverdagen. Derfra kan der lægges fagspecifikke kompetencer ovenpå. Der udover bliver operatører sendt på kurser for, at blive eksperter inden for områder, der er nødvendige for, at vores virksomhed fortsat skal udvikle sig.
 

Gennem daglig rengøring opretholder vi et fantastisk arbejdsmiljø og afføder værdier der bliver højt værdsat i vores dagligdag.

Min filosofi er, at vi gennem renlighed og orden kan opretholde et komfortabelt og rart arbejdsmiljø, der samtidig hjælper til med, at effektivisere produktionen.

- Direktør Henrik Linneberg

For at være sikker på, at vores produktion opretholder høje arbejdsmiljømæssige standarder, får vi alle sprøjtekabiner og -udstyr miljøgodkendt. Ydermere sørger vi for, at konstant udsugning er tilgængelig så hverken støv eller andet i luften kan genere de ansatte.

Ud over vores interne ansvar, har vi også tillagt os et socialt ansvar i en bredere forstand. Vi er blevet sponsor for den lokale ishockey klub, Herning Bluefox, der er et samlingspunkt for hele regionen, såvel unge som gamle.